For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

نعيمي راد محمدرضا

Grade: 
Ph.D

ذوب ريسي و مشخصه يابي الياف دوجزئي با پوسته پليمري و مغزي مايع به همراه شبيه سازي رفتار جرياني در درون رشته ساز

تحت نظارت وف بومی