For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

راهنمایی پروژه های تحقیقاتی

استاد راهنمای پروِژه های کارشناسی ارشد:

 1. "بررسي خواص رئولوژيکي و مکانيکي مواد مورد استفاده در پوشش کاري منسوجات (چرم مصنوعي)" توسط دانشجو غلامحسن مقصودي، 30/4/1373
 2. "طراحي و ساخت دستگاه پايلوت ذوب ريسي الياف مصنوعي" توسط دانشجو مهدي حياتي دولت آبادي، اساتيد راهنما علي زادهوش، محمد مرشد، 30/10/1374
 3. "اثر پارامترهاي توليد برخواص مکانيکي الياف پلي پروپيلن" توسط دانشجو سيدعلي عطائيان، 30/10/1376
 4. "بررسي اثرات خصوصيات سطح پارچه برخواص چرم مصنوعي، تهيه شده بروش پوشش کاري مستقيم" توسط دانشجو معصومه آقاخاني،30/4/1378
 5. "توليد و بررسي کيفي و کمي ديسپرسيون مستربچ جهت استفاده در الياف پلي استر" توسط دانشجو حسن رجبي دهکي، 30/4/1381
 6. "عملکرد پورد آلفاسلولز به عنوان پرکننده در آميزه هاي الاستومري بر پايه استايون بوتادين رابر (SBR)" توسط دانشجو مجيد حقيقت بروجني، اساتيد راهنما علي زادهوش، سعيد نوري خراساني، 30/10/1382
 7. "ساخت سازگارکننده PP-g-MA در فاز جامد و بررسي مقدار بهينه آ، در آميزه PET/PP" توسط دانشجو مجتبي اکبري دوگلسر، 30/4/1383.
 8. "بررسي اثرات مس سولفيد بر خصوصيات الکترواستاتيکي الياف اکريليک " توسط دانشجو خانم سميه باصري، اساتيد راهنما محمد مرشد، علي زادهوش، پائيز 1384.
 9. "تهيه نانو کربنات کلسيم رسوبي به عنوان پرکننده براي ترموپلاستيکهاي رايج و تعيين خواص فيزيکي – مکانيکي آنها" توسط دانشجو محسن راستگوسي سخت، اساتيد راهنما سيدسعيد نوري خراساني، علي زادهوش، بهار 1385..
 10. "تفکيک اثردما و رطوبت بر روي ميزان تخريب چيپس، نخ نيمه آرايش يافته و نخ کاملاً کشيده شده پلي استر(پلي اتيلن ترفتالات) در زمانهاي متفاوت" توسط دانشجو الهه پيرزاده، 23/1/1385.
 11. "بررسي خواص مکانيکي، فيزيکي و مدلسازي کامپوزيتهاي پارچه اي جهت مصارف ارتوپدي" توسط دانشجو امير الهي دوست، اساتيد راهنما محمد شيخ زاده، علي زادهوش، 30/1/1385
 12. مطالعه آسيب ديدگي الياف لايوسل در توليد نخ هاي رينگ و چرخانه اي" توسط دانشجو محمد نجارخدابخش، اساتيد راهنما علي اکبر قره آغاجي، علي زادهوش، 8/2/1387
 13. "توليد نانو الياف متخلخل با استفاده از نانو الياف کامپوزيتي پليمري حاوي نانو ذارت" توسط دانشجو مونا مهربان، اساتيد راهنما علي زادهوش، سيدعبدالکريم حسيني، 9/2/1387
 14. "تاثير آرايش يافتگي الياف فلزي برخواص و نحوه پارگي کامپوزيت ها" توسط دانشجو مريم سادات قريشي کهنگي، اساتيد راهنما علي اکبر قره آغاجي، علي زادهوش، 23/2/1387.
 15. "تعيين پارامترهاي موثر بر استحکام پلاستيسول تقويت شده با الياف کوتاه" توسط دانشجو محمود اسماعيلي، 5/2/1388
 16. "سنتزهيدروژل آليجنات (2-دي متيل آمينواتيلمتاکريلات) با استفاده از تابش گاما و بررسي خواص تورمي آن" توسط دانشجو فاطمه زهتابي، 6/2/1388.
 17. "روش نوين در ساخت کامپوزيت منسوج با استفاده از بافت حلقوي پودي و مخلوط الياف" توسط دانشجو متين مشايخي، اساتيد راهنما علي زادهوش، داريوش سمناني، 22/2/1388
 18. "مقايسه تغييرات متوسط وزن ملکولي نمونه اي از پليمرهاي مرحله اي با استفاده از پليمريزاسيون در فاز جامد اس اس پي و بسط دهنده هاي زنجيره ملکولي" توسط دانشجو ايما قائلي، 28/4/1388
 19. "بررسي اثر ترکيبي نانو خاک رس و دوده بر روي خواص فيزيکي - مکانيکي و فرآيند پخت آميزه هاي آج تاير سواري (SBR/BR) و آج تاير باري (NR/BR)" توسط دانشجو محمد قنبري، اساتيد راهنما سيدسعيد نوري خراساني، علي زادهوش، 31/4/1388.
 20. "تعيين ميزان تاثير اس اس پي (SSP) و سازگارکننده بر روي امتزاج پذيري مخلوط پليمري پي آميد و پي اي تي" توسط دانشجو حامد خوشنويس، مرداد 1388
 21. "ساخت داربست نانو کامپوزيتي پلي هيدروکسي بوتيرات حاوي نانو ذرات هيدروکسي اپاتيت طبيعي به روش الکتروريسي و ارزيابي خواص مکانيکي و فيزيکي و ساختاري آن براي کاربردهاي مهندسي بافت" توسط دانشجو اشکان حيدرخان تهراني، 14/2/1389، اساتيد راهنما علي زادهوش، سعيد کرباسي.
 22. "توليد نخ هاي کامپوزيت نانو از الياف نايلون به کمک نانو ذرات الياف پشم" توسط دانشجو آرزو رجبي مهر، 15/12/1388، اساتيد راهنما علي اکبر قره آغاجي، علي زادهوش
 23. "بکارگيري مدل المان محدود براي کامپوزيت هاي الياف ممتد با استفاده از پردازش تصوير جهت پيش بيني خواص مکانيکي" توسط دانشجو حسين غيورکريميايي، 13/6/1389، اساتيد راهنما داريوش سمناني، علي زادهوش
 24. "تحقيقي برايجاد خاصيت خود تميزکنندگي بر روي سازه هاي پارچه اي" توسط دانشجو شبنم جنيدي، 21/2/1389، اساتيد راهنما اکبرخدامي، علي زادهوش.
 25. "پيش بيني مدول الاستيک (سفتي) کامپوزيتهاي الياف کوتاه با استفاده از مدل سازي به روش هوش مصنوعي" توسط دانشجو فاطمه کوثر، 24/3/1390، استاد راهنما علي زادهوش.
 26. "بررسي تاثير نانو ويسکرهاي Sic بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي نانو کامپوزيت Sic/epoxy و مقايسه تاثير نانو ذرات با ميکرو ذرات Sic، توسط دانشجو محمد رضا نعيمي راد، 31/1/1390، استاد راهنما علي زادهوش.
 27. "ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن- شیشه تهیه شده از پارچه های حلقوی پودی تک محوری و هیبرید" توسط دانشجو فاطمه نصیری، 16/8/1391، اساتید راهنما حسین حسنی، علی زادهوش.
 28. "بررسی رابطه میان فاکتور توزیع طول الیاف و خواص رئولوژیکی و مکانیک کامپوزیت پلی پروپیلن/شیشه" توسط دانشجو فاطمه آسوده، 3/8/1391، استاد راهنما علی زادهوش.
 29.  " بررسی اثر افزودن نانوذرات و ویسکرهای کاربید سیلیسیوم بر ریسندگی پلی پروپیلن و خواص لیف نهایی" توسط دانشجو سید مسعود نصیری، 24/7/1391، استاد راهنما علی زادهوش.
 30.  " رابطه بین توزیع اندازه سلول های فوم میکروسلولی پلی اتیلن سبک با خواص آکوستیک آن" توسط دانشجو نعیم حسنی خوشبخت، 12/4/1391، اساتید راهنما دکتر سید سعید نوری خراسانی، دکتر علی زادهوش.
 31.  " بررسی پارامترهای تولید مستربچ-نانوپیگمنت جهت استفاده در الیاف مصنوعی" توسط دانشجو مریم داستانی ، 2/5/1391، استاد راهنما علی زادهوش.
 32.  " اصلاح سطح نانوتیوپ کربن برای بهبود توزیع و خواص رئولوژیکی، جهت کاربرد در الیاف پلی پروپیلن" توسط دانشجو ریحانه ریحانی،1392، استاد راهنما علی زادهوش
 33. " بررسي تاثير تركيب آهار و نوع نانو ذرات بر خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي تقويت شده با پارچه شيشه و مدلسازي خواص كششي آن "توسط دانشجو، حمیده نجفی، استاد راهنما علی زادهوش،1393.
 34. "  تعيين تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده به روش هاي تزريق در خلاء و لايه گذاري دستي "توسط دانشجو محمدرضا جمشیدی،1392، استاد راهنما علی زادهوش
 35. " مطالعه نحوه تعامل فرآيند جدايي فازي و خواص رئولوژيكي محلول پليمري در شكل‌گيري نانو‌ ساختار غشاي پلي (وينيليدن فلورايد) PVDF "توسط دانشجو علی اصغر شیوخی،1394، استاد راهنما علی زادهوش
 36. "  بررسي تاثير استفاده از انواع آروژل ها بر خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي استر تقويت شده با الياف بازالت "توسط دانشجو هادی خلجی،1395، استاد راهنما علی زادهوش
 37. " بررسي سازگاري آميزه پلي (اتيلن ترفتالات ) پلي پروپيلن با استفاده از نانو ساختار سيليكا ايروژل توسط آناليز رئولوژيكي و مورفولوژيكي نانو كامپوزيت حاصل "توسط دانشجو ،سعید نوروزی1396، استاد راهنما علی زادهوش

استاد راهنمای پروِژه های دکترا :

 1. "ذوب ريسي و مشخصه يابي الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات تيتانيم دي اکسيد وآلي رس ارتقاء دهنده خاصيت بازدارندگي از شعله" توسط دانشجو محمدعلي الشريف، استاد راهنما علي زادهوش،1391. 
 2. "کاربرد پليمرهاي حساس به دما در توسعه منسوجات هوشمند فاقد و حاوي نانو اکسيدهاي فلزي" توسط دانشجو ستاره اميري، اساتيد راهنما شادپور ملک پور، علي زادهوش،1388.
 3. "تاثیر اصلاح فاز مشترک و نانو ذرات برخواص جذب انرژی کامپوزیت های لیفی پلیمری" توسط دانشجو سمیه صفی،‌استاد راهنما علی زادهوش،1393.
 4. " بررسي اثر خواص رئولوژيكي و ترموديناميكي محلول هاي پلي سولفون و پلي وينيليدن فلورايد بر روي رفتار فازي، ريزساختار و عملكرد جداسازي يون منيزيم در غشاهاي تخت و الياف توخالي نانو متخلخل "توسط دانشجوسیده محدثه موسوی،‌استاد راهنما علی زادهوش،1395.
 5. " ذوب ريسي و مشخصه يابي الياف دوجزئي با پوسته پليمري و مغزي مايع به همراه شبيه سازي رفتار جرياني در درون رشته ساز "توسط دانشجومحمدرضا نعیمی راد،‌استاد راهنما علی زادهوش،1394.
 6. " تاثير پارامترهاي عملياتي بر روي ساخت ماكرو الياف نانو لوله هاي كربني با استفاده از روش CVD "توسط دانشجوحامد خوشنویس،‌استاد راهنما علی زادهوش.
 7. "  بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت سيليكا ايروژل/اپوكسي "توسط دانشجوسعید سلیمیان،‌استاد راهنما علی زادهوش.